Thor-Björns skutsegling med SXK Atlantica 2022

Stå i Klo och fira i Pik…. Efter ankomst till Göteborg Centrum laddades ToGo-appen ner och spårvagnsbiljett köptes till 11:an mot Långedrag. Efter avstigning vid Nya Varvets Allé och en promenad var jag framme, alla tre båtarna låg inne vid Varvet och några deltagare...

El kommande vintersäsong 2022-23

Med anledning av rådande och höga elpriser har Styrelsen slutit ett nytt något förmånligare elavtal med ny el-leverantör med 3 månaders bindningstid i taget och beslutat att vi sänker temperaturen i alla våra klubbstugor med indraget vatten och serviceanläggningen i...

Sjöboskadegörelsen

Nu är Sjöbo reparerat och städat efter den skadegörelse vi drabbats av. Vi har haft två problem. Dels alldeles för stor anstormning av besökare samt skadegörelse.Inför nästa säsong kommer nya regler som begränsar tillträde till Sjöbo landvägen. Bastun är stängd...