Välkommen till Sjöbo och familjesegling lördagen 3 september

Arrangör av kappsegling: Domsands Båtsällskap och Jönköpings Segelsällskap

Plats: Sjöbo
När: Lördag 3 september

  Fyll bara i det SRS som du ska köra med:
  SRS med spinnSRS utan spinn

  SRS (Shorthand) med spinnSRS (Shorthand) utan spinn

  Egen mätbrev med spinnEgen mätbrev utan spinn

  Matpreferenser

  Eventuellt meddelande: