Båtplatser och hamnar

Vi finns i Huskvarna hamn, Rosendalsbassängen, Rosendala uppläggningsplats, Munksjöslipen & Sjöbo.

Bra att veta

Det är kansliet som sköter all uthyrning av båtplatser både i hamnarna och uppställningsplatser. Bryggplatsavgifter hittar du här.

Är du intresserad av en båtplats på någon av våra anläggningar, kontaktar du kansliet@jssklubb.se

Huskvarna Hamn

Sektionen sköter JSS huvudsakliga hamnar. Dessa anlades sedan fasta broar omöjliggjort tillfart till JSS gamla hemvist Munksjön.

Huskvarna hamn och Rosendala Bryggor har tillsammans ca 220 platser med ett mycket vackert läge vid Vättern. Fr o m 1993 drivs hamnen i JSS regi.

Hamnen i Huskvarna

Jönköpings Hamn

Vi har vår verksamhet i denna gamla handelshamn, mitt i Jönköpings centrum, skyddad för alla vindar och sjöar. Klubbstugan är tillgänglig för alla JSS-medlemmar. Här finns en samlingssal med pentry, dusch. Flera av klubbens sommarevenemang är förlagda hit, men det går också bra att titta in här närhelst man lägger till vid hamnpiren. En mycket trivsam träffpunkt på sommaren!

Klubbstugan på piren tillhör JSS, men Jönköpings Kommun ansvarar för hamnen. För information ang. hamnplatser mm kontakta: Jönköpings Kommun.

Rosendala Uppläggningsplats

Vi förvaltar JSS varv på arrenderad kommunal mark. En av Sveriges bästa uppläggningsplatser med asfaltplan, plåtskjul, privata båthus, mastnings- och sjösättningskran, klubbhus , bastu, mm.

Det finns även båtplatser för mindre båtar.

Rosendala Uppläggningsplats, klubbhus

Munksjöslipen

JSS vagga. Här startade vi för drygt ett sekel sedan. På området, vid Munksjöns östra strand, finns bl.a. ett fyrtiotal båthus i vilka stor aktivitet pågår med byggnation och renovering av båtar, i mångfall historiska Vätterklenoder.

Tyvärr disponeras området på ett år i taget i väntan på ny stadsplan. Kontakta slipmästaren i frågor om plats mm.

munksjo@jssklubb.se

 

Sjöbo Hamn

Sjöbo är JSS uthamn. En fantastisk liten hamn med en klubbstuga och ett servicehus byggt 2012. Hamnen rymmer ett 20-tal båtar och ibland fler än så. Det finns bastu sedan ett antal år och numera ett nybyggt servicehus med dusch och toalett.
Avgift för övernattning i båten är 50:-/natt och båt för medlem och 150:- för icke medlem. Avgiften som swishas till JSS Swish 1236804124, är till för att täcka de kostnader som uppkommer i form av el, sophantering, städning mm mm.
Det är inte tillåtet övernatta i stugan av säkerhetsskäl.

Ingen vet riktigt hur gammalt Sjöbo är men från 1790 finns de första dokumenten. Troligen byggdes Sjöbo eller Nybygget som torpet hette då, i mitten av 1700-talet.

JSS kom in i historien 1914 då det förvärvades för 1200 kr. Det var under stora protester men majoriteten segrade – vilket vi kan idag vara glada för.

Sjöbo Hamn i Bankeryd