Anmälan till Nationaldagsregattan

Plats: Jönköping hamn
När: Tisdag 6 juni
Rorsmansmöte: kl. 10:00
Första start: ca kl. 11:00
Andra start: ca kl. 13:00
Bana: Kryss-läns
Tävlingsform: Seglingen genomförs som SRS/SRS:s segling, gemensam start.

Startavgift: 200:-

Anmälan sker senast 29/5 för att kunna planera förtäringen. Läs mer här (pdf).

  Fyll bara i det SRS som du ska köra med:
  SRS med spinnSRS utan spinn

  SRS (Shorthand) med spinnSRS (Shorthand) utan spinn

  Egen mätbrev med spinnEgen mätbrev utan spinn

  Matpreferenser

  Eventuellt meddelande: