Efter att förbokningslistor och friköpslistor funnits tillgängliga i klubbstugan Rosendala 1-28 februari

är nu årets vaktlista klar och mailad till samtliga som ska gå vakt.

Maila kansliet@jssklubb.se om du inte fått den i din mailbox.
ps! Glöm inte kolla din skräppost och ändra inställning om du fått den där.

Kansliet
Lars Tegvall