På grund av strängare miljökrav är vår miljöstation på Rosendala stängd fr.o.m. 01 november.

Tag med dina oljor, oljefilter, glykol, bränsle, batterier mm och övrigt avfall till kommunens sortergårdar.

Vi vill naturligtvis ge alla JSS-medlemmar bästa service, men skärpta miljökrav från 2021-11-01 innebär att vi måste stänga miljöstationen.

Styrelsen