Anmälan: Lufta dina segel 17 aug

Anmäl dig nu och var med och fyll Huskvarnaviken med segel!

”Lufta Dina Segel” är en segling för alla utan tävlingsstress.

  •  Samling 16.45 på Rosendala.

  •  Kl. 17.30 går starten och alla seglar iväg i sin egen takt och i banans riktning.

  • Seglingen pågår ca 1 timme beroende på väder och därefter samlas vi på Rosendala och
    umgås runt grillen på ett Corona säkert sätt.

  • Saknar du båt, finns det plats på klubbens båtar eller du kan följa med på någon annans båt.

  • Mer information här: Lufta dina segel (pdf)

Troligen kommer några speciella priser att delas. Saknar du båt, finns det plats på klubbens båtar eller andras båtar.

Antal personer