Anmälan Finalsegling 2020 den 19/9

Välkommen till Sjöbo lördagen den 19/9 för Finalseglingsom i år är Corona anpassad.

Anmälan ska ske senast på rorsmansmötet på tävlingsdagen.

    Fyll bara i det SRS som du ska köra med:
    SRS med spinnSRS utan spinn

    SRS (Shorthand) med spinnSRS (Shorthand) utan spinn

    Egen mätbrev med spinnEgen mätbrev utan spinn