Anmälan Finalsegling 2020 den 19/9

Välkommen till Sjöbo lördagen den 19/9 för Finalseglingsom i år är Corona anpassad.

Anmälan ska ske senast på rorsmansmötet på tävlingsdagen.

Fyll bara i det SRS som du ska köra med:
SRS med spinnSRS utan spinn

SRS (Shorthand) med spinnSRS (Shorthand) utan spinn

Egen mätbrev med spinnEgen mätbrev utan spinn