Anmälan Finalsegling 2020 den 19/9

Välkommen till Sjöbo lördagen den 19/9 för Finalseglingsom i år är Corona anpassad.

Anmälan ska ske senast på rorsmansmötet på tävlingsdagen.

  Fyll bara i det SRS som du ska köra med:
  SRS med spinnSRS utan spinn

  SRS (Shorthand) med spinnSRS (Shorthand) utan spinn

  Egen mätbrev med spinnEgen mätbrev utan spinn

  Matpreferenser

  Eventuellt meddelande: