Sjöboskadegörelsen

Nu är Sjöbo reparerat och städat efter den skadegörelse vi drabbats av. Vi har haft två problem. Dels alldeles för stor anstormning av besökare samt skadegörelse.Inför nästa säsong kommer nya regler som begränsar tillträde till Sjöbo landvägen. Bastun är stängd...