Välkommen till Sjöbo och familjesegling lördagen 18 september

Arrangör av kappsegling: Domsands Båtsällskap och Jönköpings Segelsällskap

Plats: Sjöbo
När: Lördag 18 september

För mer information om dagen, tider med mera se denna pdf.

Fyll bara i det SRS som du ska köra med:
SRS med spinnSRS utan spinn

SRS (Shorthand) med spinnSRS (Shorthand) utan spinn

Egen mätbrev med spinnEgen mätbrev utan spinn