Med anledning av rådande och höga elpriser har Styrelsen slutit ett nytt något förmånligare elavtal med ny el-leverantör med 3 månaders bindningstid i taget

och beslutat att vi sänker temperaturen i alla våra klubbstugor med indraget vatten och serviceanläggningen i Sjöbo till 5 gr från 01 okt till 31 mars. I övriga klubbstugor ska elen vara avstängd. Undantag klubbstugan Rosendala 16 grader under samma period.

Styrelsen