Knopar

Vill du lära dig de vanligaste knoparna.
se Navigationsskolans filmer här

Nya Brandskydds- och ordningsregler

Uppdaterade 2019-10-10

Obs! Det är inte längre tillåtet att förvara brännbar gas (Gasol) på föreningens uppläggningsplatser.

Räddningstjänsten har beslutat att JSS är skyldig att följa MSB:s bestämmelser för hantering och förvaring av gasol.
(Lagen om brandfarliga och explosiva varor)

MSB-Gasol 191010