Avgifter

Medlemsavgifter, bryggplatsavgifter med mera för år 2022.


M
edlemsskap
Medlemsavgift enskild eller familj 700 kr
Ungdom, ej fyllt 21 år 100 kr

 Bryggplatsavgifter

Båtplats med bommar 506 kr / bryggmeter
Uppsägning före 01 februari
Vinteravgift 1/2 sommar avgift
Otillåten förtöjning 100 kr / dygn

Övriga avgifter
Ej utfört vaktpass 1 500 kr
Friköp 2 vaktpass 1000 kr
Ej fullgjort medlemsarbete 1000 kr
Påminnelseavgift 100 kr / påminnelse
Köavgift sommar och/eller vinterplats 200 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kranlyft Rosendala med bockkran

Lyft på planerade dagar med eller utan hjälp av traktor 500 kr
Lyft övrig dagar med eller utan hjälp av traktor 1250 kr

Uppläggningsavgifter
Utomhus 30 kr per m2 + fast avgift 200. Min.avg 900
Plåthus 90 kr per m2 + fast avgift 200. Min.avg 900
Jolleplatser 500/år
Uppsägning före 01 juni

Eget båthus 30 kr per m2 + fast avgift 200

Ej sjösatta båtar
År 1: ordinarie avgift + 800 kr
År 2: ordinarie avgift + 1 600 kr
År 3: ordinarie avgift + 3 200 kr
År 4: ordinarie avgift + 3 200 kr
osv.