För Medlemmar

Sjösättningsfest på Rosendala fredag 10 maj

Nya Festsektionen bjuder in till trevlig Sjösättningsfest på Rosendala fredag 10 maj med start kl 17.30 och hälsar alla medlemmar välkomna! Anmäl dig och din familj till vår nya sektionsledare för Festsektionen Sofie Carlsson senast 05 maj, sofiec457@gmail.com Info...

Knopar

Vill du lära dig de vanligaste knoparna.se Navigationsskolans filmer här

Nya Brandskydds- och ordningsregler

Uppdaterade 2019-10-10 Obs! Det är inte längre tillåtet att förvara brännbar gas (Gasol) på föreningens uppläggningsplatser. Räddningstjänsten har beslutat att JSS är skyldig att följa MSB:s bestämmelser för hantering och förvaring av gasol. (Lagen om brandfarliga och...