Segla skuta..!>


Föredrag och bildvisning av Jan-Olof Göthberg


Huskvarna hembygdsförening gästades av Jan-Olof Göthberg, med föredrag och bildvisning från tider då skuttrafiken på Vättern var omfattande. Jan-Olof är tredje generationen av ”skutskepparsläkte” från Brandstorp och började som 14-åring segla med sin far på hans skutor. Mycket av skutlasterna gick kring Sveriges kuster men även Europafart förekom, laster till Polen, England och Tyskland var inte ovanliga. Att höra och se hans bilder kring skutseglingarna och Göta Kanal var mycket intressant. Möjligheten att segla skuta är ju ganska begränsad idag, Svenska Kryssarklubben, seglarskolan, anordnar seglingar för ungdomar på sommaren och vissa tillfällen på vår/höst även för vuxna.

Slupen Tyra i Vinterviken, omslagsbild från boken
”De seglade på Vättern” skriven av Yngve Malmqvist

Thor-Björn